XIPI XU

1. XIPI XU là gì?

  • XIPI XU là điểm tích lũy khi mua hàng đối với thành viên tại XIPI.VN, XIPI XU được quy đổi tương ứng như sau:
  • 1000 XIPI XU quy đổi 1000đ (chỉ áp dụng khi mua hàng, không quy đổi tiền mặt)
  • Mỗi 100.000đ trên đơn hàng bạn tích lũy được 2500 XIPI XU
  • Chỉ được sử dụng XIPI XU khi bạn tích lũy được tối thiểu 5.000 XIPI XU, và bạn được sử dụng tối đa 50.000 XIPI XU cho mỗi đơn hàng.

2. Tôi được sử dụng XIPI XU tại đâu?

Bạn có thể dử dụng XIPI XU khi mua sắm tại tất cả các chi nhánh của XIPI hoặc qua website xipi.vn.

 

Loading...